Smart City Polygon - inovační centrum
  • Klient
  • GaEnergo, s.r.o.
  • Oblast
  • Prezentační stránky, virtuální prohlíka
  • Služby
  • Vyhotovení webové stránky, virtuální prohlídka
  • Autor
  • Ing. Nikol Pastorová